732972030
692636109
stowarzyszenie@ocf.opole.pl

Cele

Nasze cele:

 1. Stowarzyszenie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami i postępowali zgodnie ze standardami etyki.
 2. W dobie globalizacji i integracji europejskiej Stowarzyszenie dzięki swoim doświadczeniom i ugruntowanej pozycji dąży do rozwijania Fizjoterapii, by odzwierciedlały dokonujące się nieustannie zmiany i spełniały wymogi globalnie uznawanych standardów. Dążenie to potwierdzane jest codzienną pracą i zaangażowaniem członków Stowarzyszenia zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.
 3. Stowarzyszenie poczuwa się do odpowiedzialności za pomoc najsłabszym, by mogli oni się znaleźć w gronie najlepszych. Rozwijanie talentów wśród młodych ludzi i promocja nowych kadr poprzez umożliwienie im zdobycia gruntownej wiedzy jest jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia. Natomiast dla tych, którzy już poznali tajniki fizjoterapii, Stowarzyszenie oferuje możliwość ustawicznego doskonalenia wiedzy i zapoznawania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi.
 4. XXI wiek niesie ze sobą nowe, trudne wyzwania. Szybko zmieniające się przepisy prawa i warunki prowadzenia działalności wymagają od środowiska zawodu fizjoterapii ciągłego przystosowywania się. Zadania stawiane tej grupie zawodowej mają coraz bardziej interdyscyplinarny i złożony charakter. W tych nowych warunkach Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich przedstawicieli środowiska zawodowego, pomagając im w nadążaniu za duchem czasów.
 5. Tworzenie oraz podwyższanie standardów fizjoterapii.
 6. Zdobywanie środków finansowych i materialnych dla osób z problemami ortopedycznymi i funkcjonalnymi (min. młodzi sportowcy zmagający się z kontuzjami, osoby po wypadkach, osoby ze skoliozą, osoby starsze i inne wymagające rehabilitacji, zaopatrzenia medycznego lub opieki medycznej) – fundusze z NFZ, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Unia Europejska.
 7. Zrzeszanie fizjoterapeutów oraz dbanie o ich interesy. Informowanie o zmianach w zawodzie fizjoterapeutów.
 8. Cykliczne spotkania członków i wymiana doświadczeń (min. ćwiczenie technik manualnych, aktualna wiedza, omawianie pacjentów).
 9. Współpraca z organizacjami korzystającymi z usług fizjoterapii.
 10.  Organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów.
 11. Pozyskiwanie środków na szerzenie usług fizjoterapii oraz podnoszenie umiejętności i kompetencji członków stowarzyszenia.
 12. Pomoc młodym fizjoterapeutom w zdobywaniu doświadczenia i odnalezienie się na rynku pracy.
 13. Tworzenie miejsc pracy.
 14. Tworzenie badań naukowych i standardów fizjoterapii.
 15. Współpraca z uczelniami wyższymi, min. tworzenie innowacji.
 16. Współpraca z lekarzami.
 17. Wypożyczanie sprzętów ortopedycznych.