732972030
692636109
stowarzyszenie@ocf.opole.pl

Silne NGO2

Obecnie bierzemy udział w projekcie „Silne NGO2”, organizowanym przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, dzięki temu projektowi Stowarzyszenie zaopatrzy się w niezbędne narzędzia do funkcjonowania każdej organizacji m.in.: laptop, drukarka, program do obsługi księgowej, materiały biurowe 😊
Więcej informacji na temat projektu „Silne NGO2” znajdziesz tutaj.