732972030
692636109
stowarzyszenie@ocf.opole.pl

Projekt „Podwyższenie jakości usług fizjoterapeutów

Projekt "Podwyższenie jakości usług fizjoterapeutów"

A tak było na naszych kursach prowadzonych w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego! Od listopada 2021 do czerwca 2022 odbyło się 12 weekendowych zjazdów kursu z terapii manualnej. W kursie wzięło udział 40 Uczestników podzielonych na 4 dziesięcioosobowe grupy. Z każdą z grup spotykaliśmy się 3 razy na modułach dotyczących poszczególnych segmentów ludzkiego ciała. Bardzo dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego za wielką szansę jaką dają tego typu inicjatywy! Podnoszenie jakości usług fizjoterapeutów przez dostęp do szkoleń to realne korzyści dla Opolan, ich zdrowia, sprawności i życia bez bólu! Dziękujemy również Uczestnikom kursów – za wasze ambicje, chęci i zapał do pracy oraz za zaufanie jakim nas obdarzyliście wybierając nasz kurs. Mamy ogromną nadzieję, że z pożytkiem wykorzystacie nabyte umiejętności i wiedzę.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.